Nyheder

16-05-2017

Tidsskriftet Å søger bidrag til 2. temanummer, SURREELT

Call for papers til 2. temanummer af Å:
SURREELT
I gyldendals online Kunstlex, kan man læse om det surreelle, at ”Hvis noget er mærkeligt og usammenhængende ligesom i en drøm, kan man sige, at det er surreelt.”
Den første historiske kilde vi har for udtrykket surrealisme, er fra en brevveksling mellem den franske digter Guillaume Apollinaire og Paul Dermée i marts 1917, hvor Apollinaire beskriver balletten Parade som ”en slags surrealisme.”
Med temanummeret SURREELT, ønsker redaktionen at bringe nuancer af det underbevidste på banen.
Er du nogensinde vågnet ovenpå en fabulerende drøm, eller har du været fanget i et stadie af Lucid dreaming? Har du nogensinde undret dig over hvad Dalis smeltende ure siger om tid og rum i astrofysikkens tegn? Har du for vane at udtrykke oplevelser som disse gennem litteratur eller kunst, og kan du se dig selv i surrealismen og det underbevidstes opgør med normer, drifter og tid, så er det dig vi gerne vil høre fra!
Tekstbidrag og illustrationer sendes til tidsskriftetaa@outlook.com senest søndag d. 25. juni 2017.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venligst,
Redaktionen Å


13-05-2017

Aarhuslit.dk bringer en artikel om Tidsskriftet Å og redaktører Sebastian Bune og Martin Knabe: http://aarhuslit.dk/skrift-af-mange-typer/.

 

10-03-2017

Tidsskriftet Å søger bidrag til #1 – 2017, FRAGMENTER 

 

Tidsskriftet Å søger bidrag til sit første nummer som udkommer i maj 2017. Skriver du poesi eller kortprosa eller har du lyst til at illustrere nummeret så send max 10 A4sider til tidsskriftetaa@outlook.com inden den 23. april.

Temaet for nummeret er FRAGMENTER, et meget bredt tema som kan følges både løst og fast. Hvad er et fragment? Er det en iturevet tegning? En opbrudt fortælling? Eller måske en tekst der ikke vil vedkende sig en enkelt genrebetegnelse, men stritter i flere retninger? Tolkningerne er mange og op til dig, så send os dit bidrag hvis du mener at du har noget som passer ind i temaet

Du vil få svar på dit bidrag når det er blevet diskuteret på næstfølgende redaktionsmøde efter modtagelse.

Vi modtager ikke tekster som tidligere er publiceret andetsteds.

Du bedes sammen med dine tekster/illustrationer fremsende en kort forfatter-/kunstnerbiografi og et billede af dig selv. Forfatter-/kunstnerbiografi bør indeholde dit fulde navn og, hvis anderledes, det navn du ønsker at publiceres under (kunstnernavn), dit fødeår, din bopæl og tidligere publiceringer/udstillinger mm.

Afslag begrundes som udgangspunkt ikke.

Når du sender materiale til Tidsskriftet Å giver du samtykke til at tekster, forfatter-/kunstnerbiografi og billeder kan publiceres online og på print. Efter publicering falder ophavsretten tilbage til dig og du er fri til at benytte materialet i anden henseende.


 

Advertisements