Send ind/Kontakt

Ønsker du at bidrage til Tidsskriftet Å, send da max 10 A4-siders digte, kortprosa eller illustrationer til tidsskriftetaa@outlook.com. Du vil få svar på dit bidrag når det er blevet diskuteret på næstfølgende redaktionsmøde efter modtagelse.

Vi modtager ikke tekster som tidligere er publiceret andetsteds.

Du bedes sammen med dine tekster/illustrationer fremsende en kort forfatter-/kunstnerbiografi og et billede af dig selv. Forfatter-/kunstnerbiografi bør indeholde dit fulde navn og, hvis anderledes, det navn du ønsker at publiceres under (kunstnernavn), dit fødeår, din bopæl og tidligere publiceringer/udstillinger mm.

Afslag begrundes som udgangspunkt ikke.

Når du sender materiale til Tidsskriftet Å giver du samtykke til at tekster, forfatter-/kunstnerbiografi og billeder kan publiceres online og på print. Efter publicering falder ophavsretten tilbage til dig og du er fri til at benytte materialet i anden henseende.

Al anden henvendelse kan rettes til tidsskriftet via nedenstående kontaktformular eller de sociale medier.

 

Advertisements